AUSTRALIA
   Hotel Grand Chancellor Brisbane
   Hotel Grand Chancellor Townsville
   Hotel Grand Chancellor Melbourne
   Hotel Grand Chancellor Adelaide
   The Chancellor on Currie
   Hotel Grand Chancellor Launceston
   Hotel Grand Chancellor Hobart
NEW ZEALAND
   James Cook Hotel Grand Chancellor Wellington
   The Chancellor on Hobson
SINGAPORE
   Chancellor@Orchard
China